English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1398/08/27 : تاریخ مطلب کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد آقامیر مورخه ی27/8/98 در محل مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان سینا برگزار شد.

 

ابتدا دکتر گرجی دستیار اورولوژی به اراِئه ی مبحث تومور های کلیه پرداخت:

سایر توده های بدخیم کلیه

سارکوم های کلیه

1-2 درصد از توده های بدخیم بزرگسالان است.

پیک سنی در دهه 5 زندگی روی می دهد.

این سارکوم ها نسبت به سایر سارکوم های سیستم ادراری نادرتر ولی کشنده تر هستند.

افتراق سارکوم ها از سایر توده های کلیه بر اساس تظاهرات کلینیکی و یافته های رادیولوژیک و در برخی موارد یافته های پاتولوژیک است.

یافته های اختصاصی مطرح کننده سارکوم شامل منشا گرفتن واضح تومور از کپسول یا ناحیه پری سینوس.اندازه بزرگ در غیاب لنفادنوپاتی.وجود الگوی هیپوواسکولار در آنژیوگرافی است.

بیولوژی مشخص این تومورها برخاسته از اجزا مزانشیمی و در نتیجه از بسیاری از سد های طبیعی عبور می کنند و گسترش می یابند.

این توده ها به وسیله کپسول کاذب احاطه شده اند که به وسیله سلولهای سرطانی ارتشاح یافته اند.

اغلب به صورت ماکروسکوپی تشخیص داده نمی شوند.

در موارد پیشرفته اغلب متاستاز دارند که اولین محل برای متاستاز ریه هاست که پروگنوز آن بد است.

شایعترین محل متاستاز ریه و سپس لنف نود کبد است.

لنفوم و لوکمی کلیه

درگیری کلیه با بدخیمی های هماتولوژیک شایع اسست.

در 34 درصد از اتوپسی های بیمارانی که به علت لنفوم یا لوکمی فوت کرده اند درگیری کلیه دیده شده است.

این پروسه به صورت بالینی ناشایع و اغلب خاموش است و از تظاهرات آخر بیماری سیستمیک است.

گرفتاری کلیه بیشتر در لنفوم غیر هوچکین نسبت به هوچکین دیده می شود.

انتشار هماتوژن لنفوم کلیه شایعترین است و در 90 درصد موارد رخ می دهد.

گسترش مستقیم از لنف نودهای رتروپریتوئن به کلیه در موارد باقیمانده رخ می دهد.

شایعترین الگوی درگیری کلیه به صورت ندول های کوچک متعدد کلیه می باشد که در بین نفرون ها ایجاد می شود و در نهایت به هم متصل شده و باعث تشکیل توده های قابل کشف رادیوگرافیک می شود و در نهایت هم جایگزین بافت پارانشیم کلیه و نارسایی آن می شود.

در بیماران با لنفادنوپاتی رتروپریتوئن و اسپلنومگالی و لنفادنوپاتی سایر مناطق بدن با مناطق آتیپیک و خلف صفاق باید به لنفوم کلیه شک کرد.

درگیری کلیه ناشی از لنفوم در بچه ها شایعتر است و با اشکال لوکمی انفوسیتیک شایعتر است.

در صورت شک به لوکمی یا لنفوم کلیه بیوپسی پرکوتانئوس یا آسپیراسیون برای به دست آوردن نمونه انجام می شود.

هم لوکمی  و هم لنفوم کلیه به طور شایع خاموش می باشد ولی ممکن است با هماچوری درد فلانک یا نارسایی کلیه پیشرونده همراهی داشته باشد.

تومورهای متاستاتیک

تومورهای متاستاتیک شایعترین نئوپلاسمهای بدخیم کلیه هستند.

در اتوپسی 12 درصد از بیمارانی که بر اثر کانسر فوت کرده اند متاستاز کلیه داشتند.

تقریبا تمام متاستازهای کلیه از طریق گسترش خونی است تهاجم مستقیم از ارگان های مجاور نظیر پانکراس کولون و آدرنال نادر می باشد.

شایعترین مکانهایی که به کلیه متاستاز می دهد شامل ریه و پستان و کانسرهای گوارش و ملانومای برخیم و نئوپلاسم های بدخیم هماتولوژیک می باشد.

الگوی تیپیک متاستاز کلیوی شام ندول های کوچک متعدد می باشد که اغلب از لحاظ بالینی خاموش هستند اگرچه در استنثا باعث درد فلانک و هماچوری می شود.

متاستازهای کلیوی باید در هر بیمار با ضایعات متعدد کلیوی و متاستازهای سیستمیک متعدد با سابقه کنسر اولیه غیر کلیوی مورد شک قرار بگیرد.

در صورت شک به تشخیص باید بیوپسی از طریق پوست با هدایت سونوگرافی یا سی تی انجام شود.

سایر تومورهای بدخیم کلیه

سایر تومورهای بدخیم کلیه شامل تومور ویلمز و تومورهای نورواندوکرین نظیر کارسینویید کلیه کارسینوم سلول کوچک می باشد که ناشایع هستند.

در ادامه دکتر غلام نژاد دستیار اورولوژی به ارائه مقاله با موضوع

The association of family history of prostate cancer with the diagnosis of clinically significant prostate cancer in Korean population

پرداخت.

تعداد 602 بیمار از سال 2015 تا 2017 تحت بیوپسی پروستات قرار گرفتند وارد مطالعه شدند.

گلیسون اسکور بالای 7 به عنوان کنسر مهاجم در نظر گرفته شد.

در نهایت به این نتیجه رسیده شد که شرح حال خانوادگی مثبت با سن بروز سرطان پروستات مرتبط است و در سن پایین تر بروز می کند.

افراد با شرح حال خانوادگی مثبت سن کمتر و گلیسون اسکور بالاتری نسبت به افراد با شرح حال خانوادگی منفی داشتند.

در ادامه دکتر افسری دستیار اورولوِژی به ارائه ی مقاله با موضوع

Skeletal muscle and fat mass indexes predict discharge disposition after radical cystectomy

پرداخت.

مطالع بین سالهای 2009 تا 2015 بر روی بیماران که تحت رادیکال سیستکتومی با لنفادنکتومی لگنی سرطان مثانه اولیه و غیر متاستاتیک قرار گرفتند انجام شد.

شاخص های توده عضلانی و چربی در توموگرافی کامپیوتری قبل از عمل انداره گیری شد و دوابط با نتایج مورد بررسی قرار گرفت.

شاخص عضلات اسکلتی کم و شاخص چربی بالا پیش بینی کننده ترشحات پس از رادیکال سیستکتومی مثانه با تهاجم به عضلات غیر متاستاتیک است.

در نهایت دکتر جعفری دستیار ارشد اورولوژی به ارائه ی آمار اعمال جراحی انجام شده در طی هفته گذشته در بخش پرداختند.

حاضرین در جلسه:استاد آقامیر.دکتر گیتی نورد.دکتر خاتمی.دکتر ضیا.دکتر یاسری.دکتر جعفری.داکبی.غلام نژاد.افسری.گرجی.حسینی.نقدی پور.کاراموزان بخش اورولوژی و جمعی از پرسنل مرکز تحقیقات


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 02:42- 1398/9/19
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد