English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1398/08/13 : تاریخ مطلب جلسه هفتگی اورولوژی با حضور استاد آقامیر در محل مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان سینا مورخه ی 13/8/98 برگزار شد.

 

در ابتدا دکتر گرجی دستیار اورورلوژی به ادامه مبحث توده های کلیه پرداخت.

عملکرد کلیه بعد از جراحی:

علیرغم پیشرفتهای در دانسته های ما در مورد ژنتیک و بیولوژی تومور،جراحی تکیه گاه اصلی برای درمان قطعی این بیماران است.

رادیکال نفروکتومی درمان انتخابی ترجیحی برای بیماران با توده های بزرگ است.

رادیکال نفروکتومی اخیرا برای توده های کوچک به علت نگرانی از ریسک نارسایی کلیه مورد تمایل نیست.

اصل مهم و تاکید بر جراحی حفظ نفرون در درمان بیماران به ویژه توده های کوچک می باشد.

رادیکال نفروکتومی:

بستن شریان و ورید کلیه و خارج کردن کلیه با دایسکشن اولیه خارج از فاشیای ژروتا و لنفادنکتومی وسیع خارج از کرورای دیافراگم تا دو شاخه شدن آئورت.

انجام نفرکتومی پری فاشیال در حین رادیکال نفروکتونی بدون شک مهم است به جهت جلوگیری از عود لوکال تومور بعد از جراحی.

بستن شریان کلیه به طور اولیه عمل مورد تفاوت است.

اگر تومورهای بزرگ با جریان خون فراوان باشد امکان پذیر نیست.

برداشتن آدرنال یک طرفه به صورت روتین ضروری نیست .

در غیاب آدرنال بزرگ در تصویربرداری مگر ضایعه بدخیم به صورت وسیع کلیه را گرفته و با پیشرفت لوکال یافته است باشد توده در پل فوقانی نزدیک آدرنال یکی دیگر از اندیکاسیون نسبی آدرنکتومی است.

نیاز به انجام لنفادنکتومی وسیع در حین رادیکال نفرکتومی کنتراورسی است.

در حین رادیکال نفروکتومی متداول لنف متدهای ناف کلیه پاراکاوال و پارا آئورت برداشته می شود .

برای بیماران متاستاتیک برش ترانس پریتونئال اجازه باز کردن شکم و دسترسی زودتر به عروق کلیه را می دهد.

برش توراکوابدومینال برای توده های خیلی بزرگ و توده های مهاجم درگیر کننده قسمت فوقانی کلیه می توان انجام داد.

برش خارج پریتوئن فلامک برای بیماران مسن یا بیمارانی که ریسک جراحی خوبی ندارند می توان استفاده کرد.

توده های کمتر از 10_12 سانتی متر جایگزین عمل باز می توان از لاپاروسکوپی استفاده کرد.

پارشیال نفرکتومی:

این روش به علت پیشرفت در تصویربرداری کلیه تجربه برای جراحی عروق،بهبود روشهای جلوگیری از آسیب ایسکمیک کلیه،افزایش اتفاقی تعداد توده های مرحله پایین،بیشتر تحت استفاده قرار میگیرد.

بیماران با توده های دو طرفه هدف،انجام پارشیال نفروکتومی تا حد ممکن میباشدکه بهتر است به صورت مرحله به مرحله انجام شود مخصوصا زمانی که توده بزرگ باشد.

برای اجتناب از نارسایی کلیه حداقل 20_30 درصد از عملکرد کلیه باید باقی بماند.

اپروچ جایگزین استفاده از تیروزین کینازها و تلاش برای کوچک کردن توده و توانایی جهت پارشیال نفروکتومی است.

بیوپسی باید انجام شود.

انجام تکنیک جراحی ظریف و دقیق مهم است چون تیروزین کینازها ترمیم بافتی را مهار میکنند.

در بیماران انتخابی نتیجه نهایی پارشیال و رادیکال برابر است.

به علت بالاتر رفتن تجربه موربیدیته ی پارشیال نفرکتومی کاهش یافته است.

بیشترین عود موضعی بعد از پارشیال نفرکتومی احتمال ظهور مجدد توده مولتی فوکال میکروسکوپیک کشف شده است که اغلب دیستال از بستر تومور قبلی روی می دهد.

در ارزیابی بیماران برای پارشیال نفروکتومی باید ازمایشات قبل عمل انجام شود .

تصویربرداری سه بعدی با سی تی و ام آر آی مدالیته ی غیر تهاجمی با دقت می توان پارانشیم کلیه و آناتومی عروقی برای جراح را فراهم کند

Thermal ablative therapy:

درمانهای از بین برنده حرارتی شامل کرایوسرجری و رادیوفرکوئنسی ابلیشن که به عنوان درمان جایگزین حفظ مقرون برای این بیماران در موارد لوکالیزه استفاده می شود،

هر دو این درمانها می تواند پرکوتانئوس یا لاپاروسکوپیک باشند.

برای کاهش موربیدیتی و ریکاوری سریعتر اثر محدود روی عملکرد کلیه به نظر درمان مناسبی برای بیماران تک کلیه است.

ترجیح بیماران هم در نظر گرفته می شود در نهایت سایز تومور مهمترین فاکتور برای انتخاب بیماران است.

به دلیل اینکه این تکنولوژی اجازه درمان ضایعات بزرگتر از 4 ساخت را نمی دهد به نظر می رسد بیشترین موفقیت برای ضایعات 2/5_3 سانت است

در ادامه دکتر غلام نژاد دستیار اورولوژی به ارایه مقاله با موضوع

Intradetrusor onabotulinumtoxin a injection are significantly more efficacious than oral oxybutynin for treatment of neurologic detrusor overactivity

در سال 2018 در برزیل انجام شد

68 بیمار وارد مطالعه شدند که به صورت رندوم به دو گروه تقسیم شدند.یک گروه اکسی بوتینین و یک گروه تزریق بوتاکس

در مقایسه پارامترهای یورودینامیک و بهبود کیفیت زندگی گروه بوتاکس به طور قابل توجهی از گروه اکسی بوتینین موثرتر بود که می توان به عنوان خط اول درمان استفاده کرد.

در ادامه دکتر افسری دستیار اورولوژی به ارائه مقاله با موضوع

Low income and non-white race are strongly assoxieted with worse quality of life in patients with nephrolithiasis

پرداخت.

در نهایت به این نتیجه رسیده شد که نژاد غیر سفید وضعیت بیکار،جنس زن،شاخص توده بدنی بالای40 ،5 یا بیشتر عوارض پزشکی،تشکیل سنگ مکرر سنگین و علایم سنگ اخیر با کیفیت پایین زندگی مرتبط با سنگ در بیماران سنگ کلیه همراه بود.

در انتها دکتر جعفری رزیدنت ارشد به ارایه آمار عملهای صورت گرفته در طول هفته گذشته پرداختند که در مجموع 32 عمل جراحی در یک هفته گذشته انجام شده بود.

حاضرین در جلسه:استاد آقامیر،استاد گیتی نورد،دکتر ضیا،دکتر یاسری،دکتر خاتمی،دکتر جعفری،راکبی،غلام نژاد،افسری،گرجی،حسینی،نقدی پور،کارآموزان بخش اورولوژی و جمعی از پرسنل محترم مرکز تحقیقات

 

 


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 13:10- 1399/1/9
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد