English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1398/07/15 : تاریخ مطلب جلسه هفتگی اورولوژی با استاد آقامیر در مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان سینا مورخه ی 15/07/98 برگزار شد

 

ابتدا دکتر گرجی دستیار اورولوژی به ارائه ی مبحث تومورهای کلیه پرداخت.

کیست های کلیه:

نقص در ارگانل سیلیا غیر متحرک در سطح سلول های توبولار اپیتلیال منجر به ایجاد کیست می شود.

میانگین افزایش اندازه در کیست های کلیه سالانه 19 میلی متر است.

ریسک فاکتورهای رشد کیست:

1-افزایش سن 2-جنس مذکر 3-هایپرتنشن 4-نارسایی کلیه

کیستهای کلیه 70درصد از توده های بدون علامت را تشکیل می دهند.

میزان بروز کانسر کلیه در موارد زیر بیشتر است:

1-بیماری کیستهای اکتسابی کلیه2-فون هیپل لیندو3-روبروی اسکلروزیس

کیست ساده در سونوگرافی دیواره صاف و حاوی مایع بدون اکوی داخلی و دیواره خلفی آن انهانسمنت شده است.

کیستهای کمپلکس اکوی داخلی کلسیفیکاسیون یا ندولاریتی جداری یا سپتاهای داخلی دارند.

کیستهای بوسنیاک 1 ,2  مثل ضایعات خوش خیم تظاهر می یابد و نیاز به درمان ندارد.

کیستهای بوسنیاک 3,4 درمان توصیه می شود

بوسنیاک از طریق سی تی اسکن و ام آر آی محاسبه می شود.

مزیت استفاده از ام آر آی در ضایعات هموراژیک می باشد.

کیست های ساده به ندرت علامتدار می شود که شامل درد و هایپرتنشن می باشد.

درمان نیز شامل آسپیراسیون ،برداشتن جراحی، دکورتیکاسیون کیست و اسکلروتراپی با مواد مختلف است.

آدنوم پاپیلری کلیه:

ضایعات کمتر یا مساوی 5 میلی متر با حدود مشخص که از سلولهای یک شکل بازوفیلیک یا ائوزینوفیلیکبا سلمول و هسته ای با ظاهر خوش خیم و خصوصیات پاپیلری توبولار و توبولوپاپیلری که مشابه کروموفوب نم باشد.

در موارد زیر بروز افزایش می یابد:

افزایش سن ،جنس مذکر،همراهی با کیست های اکتسابی کلیه

در صورت چند تا بودن تمایل به کانسر پاپیلاری و در صورت یک یا دو تا بودن سایر انواع بدخیمی تبدیل می شود.

بسیاری معتقدند توده های سالید منشا گرفته از اپی تلیوم کلیه پتانسیل بدخیم شدن دارند و باید درمان شوند.

آدنوم متانفریک:

ضایعات خوش خیم با اندازه متوسط 5/5 میلی متر همراه با درد فلامک و هماچوری

بروز اتفاقی و در دهه یپنج زندگی شایع لست.

در نمای میکروسکوپیک سلولهای کوچک و اغلب اپیتلیال بازوفیلیک دارند.

اگر در یافته های رادیولوژیک شک داشته باشیم از بیوپسی سوزنی استفاده می شود.

انکوسیتما:

سریعترین توده های خوش خیم انهانس شده

زنان جوان دو برار مردان جوان مبتلا می شوند.

نمای میکروسکوپیک سلول های گرد یا پهن و خطی بزرگ یک شکل و به علت فراوانی میتوکندری شدیدا ائوزینوفیلیک است.

سریعترین اختلال ژنتیکی همراه فقدان هتروزیگوتی کروموزوم یک و یا چهارده است.

آنژیومیولیپوم:

کمتر از ده درصد تومورهای کلیه

ضایعه خوش خیم و دیواره ضخیم و عروق خونی غیر منظم ،عضله صاف و درجات متغیری بافت چربی دارد

از سلول های اپی تلویید پری وسکولار منشا می گیرد.

اغلب در خانمها دیده می شود.

عوامل موثر در بررسی بیماران:

سایز و علامتدار یودن و فاکتورهای مربوط به بیمار است.

سیستیک نفروما:

ضایعات خوش خیم با توزیع سنی و جنسی دوگانه که در دهه دوم و سوم در پسرها شایع  پدر دهه چهارم و پنجم در خانم ها شایع است.

همانژیوم:

در افراد جوان و مساوی بین دو جنس و منفرد و یک طرفه با منشا پیرامید و لگنچه فاقد کپسول قرمز اسفنجی بل فضاهای عروقی نامنظم که روی یک لایه سلولی اندوتلیال قرار دارد.

در ادامه دکتر غلام نژاد دستیار ارولوژی به ارائه ی مقاله با موضوع ارزیابی درمان پروفیلاکسی با فسفومایسین ترومتامین در درمان یورتروسکوپیک سنگ حالب.

در سال 2018 در چین انجام شد

216 بیمار وارد مطالعه شدند که به صورت رندوم به دو گروه تقسیم شدند،گروه فسفومایسین و گرپه کنترل با سفالوسپورین دریافت کردند.بیماران از نظر باکتریوری بدون علامت و عفونت ادراری علامتدار ،تب،یوروسپسیس باکتریمی بررسی شدند.

میزات بروز عفونت بعد درمان در گروه فسفومایسین سه درصد و گروه کنترل 6/1درصد است.

در نهایت مصرف فسفومایسین اثرات مفیدتر و ایمن تر و از نظر هزینه باصرفه تر می باشد و مانع افزایش مقاومت انتی بیوتیکی می شود.

در ادامه دکتر افسری دستیار اورولوژی به ارایه مقاله پرداخت.

ما در این مقاله ارزیابی کردیم که آیا قطع ک،لیک کلیوی به معنی خروج سنگ است یا اینکه ممکن است تصویر برداری حتی در صورت عدم وجود علایم نشان داده شده باشد.

ما یک مطالعه گذشته نگر از بیمارانی که با کولیک حاد کلیه و سنگ مجاری ادراری به بیمارستان ارایه سدند انجام شد و متعاقبا در یک مراجعه بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند که حداقل 72 ساعت از قطع کامل درد را گزارش کردند.معیارهای ورود به مطالعه توسط 52بیمار که حداقل 72 ساعت در گزارش نکرده بودند

14بیمار سنگ دایمی وجود داشته است .رگرسیون لجستیک چند متغیره ارتباطی بین اندازه سنگ و یا محل سنگ و احتمال عبور در این گروه نشان نداد.

در نهایت قطع درمان تقریبا در 75 درصد از این گروه مطالعه با عبور سنگ مجرای ادراری همراه بود اما26درصد از بیماران هم سنگ داشتند.

در نهایت دکتر فتاحی به ارایه آمار جراحی های لخیر در طی یک هفته پرداخت که 52 بیمار شامل pcnl 5مورد

اینترنال یورتروستومی دو مورد پروستاتکتومی یک مورد

Turp 4مورد

Turbt6مورد

سیستوسکوپی ده مورد

یورتروسکوپی 12 مورد

یک مورد آناتروفیک

یک مورد هرنیورافی

انجام شد.

حاضرین در جلسه استاد اقامیر ، استاد گیتی نورد، دکتر ضیا،دکتر باقری به ترتیب دکتر فتاحی،جعفری،تهرانی،راکبی،غلام نژاد،افسری،گرجی و تعدادی از دانشجویان اورولوژی و تعدادی از پرسنل مرکز تحقیقات

 


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 12:46- 1399/1/9
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد