English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1398/06/11 : تاریخ مطلب کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد آقامیر در مرکز تحقیقات اورولوژی با موضوع درمان سنگ کلیه در کودکان مورخه ی 11/6/98 برگزار شد.

 

در ابتدا دکتر گرجی دستیار ارولوژی ادامه مبحث درمان سنگهای کلیه در کودکان را ارائه داد.

Swl

میزان بروز عوارض و میزان ایمنی و مشابه بالغین است.

انتخاب اول در سنگهای کوچکتر از 15 میلی متر غیر کمپلیکه در کلیه و حالب فوقانی است.

تاثیری معادل 68 تا 84 درصد دارد.

در کودک با سابقه ی مشکل اورولوژی یا سابقه ی بازسازی سیستم ادراری احتمال تخلیه کامل سنگ پایین است.

عوارض این روش درمانی در کودکان حداقل است.

این روش در کودکان با قدرت پایین و 3000  شوک در جلسه انجام می شود.

اندیکاسیون های تعبیه استنت قبل از سنگ شکن عبارتست از کلیه منفرد و سنگ شاخ گوزنی و انسداد و آناتومی غیر طبیعی است.

واحد هانسفیلد سنگ یک فاکتور مهم برای موفقیت این روش است.هانسفیلد کمتر از 600-1000 با موفقیت بالایی همراه است.

در واقع حجم سنگ از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

تعبیه استنت نیز قبل از سنگ شکن از عوارض می کاهد.

اگرچه درمان توده های بزرگ سنگ با این روش امکان پذیر است نگرانی از بابت نیاز به شوکهای بیشتر و جلسات بیشتر درمان و افزایش ریسک انسداد بعد از عمل وجود دارد.

سایز بزرگ سنگ و طول زیاد انفاندیبولوم و زاویه انفاندیبولو پلویک بزرگتر از 45 درجه با افزایش ریسک شکست درمان همراه است.

سنگ شاخ گوزنی در اطفال نادر است ولی میزان موفقیت درمان منفرد با این روش در کودکان قابل قبول تر از بالغین است.

موفقیت بالاتر این روش در اطفال ناشی از جنس نرمتر سنگ و سایز کوچکتر سنگ و پذیرش بالاتر حالب برای قطعات سنگ و تسهیل انتقال امواج به دلیل حجم کمتر است.

از این روش در درمان سنگ حالب میانی و تحتانی اجتناب شود زیرا لوکالیزاسیون مشکل سنگ و احتمال ۀسیب ارگانهای تناسلی وجود دارد.

میزان موفقیت این روش براساس جنس سنگ در بزرگسالان و اطفال یکسان است.

درمان یورتروسکوپیک سنگ سیستم فوقانی

86 تا 100 درصد به دنبال یورتروسکوپیک سنگهای دیستال حالب به دست می آید.Sfr 

با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات و اندیکاسیونهای درمان یورتروسکوپیک افزایش یافته است.

اتساع حالب در اطفال باعث ریفلاکس یا بروز تنکی حالب نمی شود.

با پیشرفت تکنولوژی سنگهای تا سایز 1/5 سانتیمتر سیستم فوقانی اطفال بطور موثر و ایمن بصورت اندوسکوپیک درمان میشود.تکنیکهای مورد استفاده در بالغین در اطفال نیز قابل استفاده است.

موارد منع نسبی درمان یورتروسکوپی شامل سنگهای شاخ گوزنی و آناتومی غیر طبیعی با دسترسی رتروگرید مشکل و شکست درمان اندوسکوپیک قبلی است.

40 درصد کودکان به 2 مرحله درمان اندوسکوپیک جهت رهایی از سنگ سیستم فوقانی دارند.

مایع مورد استفاده باید ایزوتونیک وایزوترم باشد جهت جلوگیری از هیپوناترمی و هیپوترمی.

تعبیه استنت حالبی وابسته به مدت زمان عمل و دفعات عبور یورتروسکوپ میزان آسیب و ادم ایجاد شده است.

استنت پس از هفت روز با بی هوشی مختصر خارج می شود.

تصمیم گیری جهت تعبیه استنت بعد از یورتروسکوپی براساس طول مدت عمل و تعداد عبورهای یورتروسکوپ از حالب و درجی ترومای حالب یا ادمی که قابل دیدن در پایان عمل است.

عوارض شایع آن عبارتست از آسیب حالب تشخیص داده نشده که شامل فلپ مخاطی یا پارگی مخاطی سوراخ شدگی حالب مسیر اشتباهی و کندگی ناقص یا کامل است.

در موارد یورتروسکوپی مشکل اولین قدم دیلاتاسیون است و در صورت عدم پاسخ دیلاتاسیون پاسیو با استنت گذاری به مدت 2 تا 4 هفته استفاده شود.

pcnl

در سنگهای حجیم بزرگتر از 15 میلیمتر سیستم فوقانی و سنگ کوچکتر از 10 میلیمتر کالیس تحتانی و آناتومی غیر طبیعی که دفع سنگ را مختل میکندو جنس سنگ استروویتی  است.

در حال حاضرجایگزین جراحی باز به عنوان درمان انتخابی سنگهای حجیم در اطفال در همه سنین شده است.

استفاده از تجهیزات بزرگسالان در کودکان نیز میسر است.

ریسک قابل توجهی جهت از دست رفتن عملکرد کلیه بعد این روش وجود ندارد.

آناتومی کلیه در اسکولیوز و لوردوز یا کیفوز تغییر می کند و در نتیجه ریسک آسیب به ارگانهای اطراف افزایش می یابد.

باید به حساسیت به لاتکس در بیماران میلومننگوسل توجه خاصی نمود.

تزریق خون با حجم سنگ سایز شیت و مدت زمان عمل ارتباط دارد.

پیلولیتوتومی لاپاروسکوپیک /روباتیک

1.در شکست درمانهای اندواورولوژیک در مرامز با تجربه بالا در زمینه ی لاپاروسکوپی

2.بیماران مبتلا به سنگهای پیچیده و با حجم بالاتر

سیستولیتوتریپسی پرکوتانه

عمده موارد سنگ مثانه اطفال در کشورهای در حال توسعه دیده می شود و ناشه از سوتغزیه آندمیک است و عمدتا جنس سنگ آمونیوم اسید اورات است

سنگ مثانه در کشورهای صنعتی در بیماران با آسیب نخاعی یا ناهنجاریهای مادرزادی دیده می شود.

 

در ادامه دکتر غلام نژاد دستیار اورولوژی به ارائه مقاله با موضوع زیر پرداخت.

Uretric double-j stent related complications;a single tertiary care center experience from south india

عوارض مرتبط با دبل جی مقاله در سال 2018 در هند انجام شد.استنت دبل جی به صورت روتین در بیماران با حالب یا برای جلوگیری از عوارض عمل جراحی لاپاروسکوپیک تعبیه می شود.تعبیه دبل جی می تواند باعث درد شکم دیزوری و تب و هماچوری شود یا عوارض مکانیکال مثل انسداد دبل جی یا جابجایی دبل جی و شکستن یا کراسته شدن در موارد دبل جی فراموش شده 

روش:120 بیمار مراجعه کننره به صورت سرپایی به بخش ارولوژی با علایم تحریکی مثانه شایعترین عارضه دبل جی که در 51 بیمار دیده شد.

کراسته شدن دبل جی در 21 نفر

تب در 19 نفر

هماچودی در 16 نفر

جابجایی دبل جی در 7 نفر داشتند.

در نهایت نیز به این نتیجه رسیده شد که تعبیه دبل جی با توجه به عوارض فوق به صورت روتین توصیه نشده و باید کاملا محدود و هوراه با پیگیری دقیق باشد.

در ادامه دکتر افسری به ارائه مقاله با موضوع  ارتباط بین سیگار و مرگ و میر ناشی از کانسرهای ژنیکویوریناری پرداخت.

282 نفر وارد مطالعه شدند که 62 درصد مورتالیتی مرتبط با کنسر مثانه و 58 درصد مرتبط با کنسر کلیه و 62 درصد مرتبط باا کنسر پروستات بود.

فقط سیگار کشیدن روزانه با افزایش ریسک کنسر پروستات همراه بود.

در نهایت افراد سیگاری با سن شروع سیگار کشیدن در سن پایین و سیکار کشیدن در خانه خطر قابل توجهی از مرگ ناشی از سرطان را در پی دارد.

 

 درپايان دكترفتاحي رزيدنت ارشد اعمال جراحي انجام شده درطول هفته گذشته راعنوان نمود.

حاضرين درجلسه:استاددكترآقامير،استادگيتي نورد، ودكترضيافلوشيپ اندويورولوژي،خانم دكترخاتمي،جعفري،فتاحي،راكبي،تهراني  پور،غلامنژاد،افسري،گرجي رزيدنتهاي ارولوژي

وجمعي ازكاراموزان واعضاي محترم مركزتحقيقات ارولوژي

تهيه وتنظيم؛  دكترتهراني پورودكتر گرجي رزيدنت ارولوژي نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 13:06- 1399/1/9
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد