English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1398/02/16 : تاریخ مطلب کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقا میر با موضوع تومور مثانه در تاریخ 09/02/1398 برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقا میر با موضوع   تومور مثانه  در تاریخ 09/02/1398 برگزار شد

ابتدا دکترغلام نژاد دستیار اورولوژی ادامه مبحث 

تومور مثانه

را ارائه داد:

 

کنسرمثانه غیر مهاجم به عضله:

تقریبا70 درصد کنسرهای مثانه غیر مهاجم به عضله هستند.

شانس کنسر مثانه در فرد با هماچوری گروس 13تا34.5 درصد و هماچوری میکروسکوپی 0.5تا10.5 درصد است.

Grading:

Non invasive

Invasive

CIS

STAGING:

لایه های مثانه :1)اوروتلیوم

2)لامینا پروپریا

3)عضله دترسور

عوامل پروگنوز بد در T1

1)تهاجم به لایه عمقی لامینا پروپریا

2)همراهی با CIS

3)تهاجم لنفووسکولار

4)درگیری گردن مثانه

درمان تومور درون دیورتیکول:

Low grade:

رزکسیون و فولگوراسیون قاعده تومور

High grade:

پارشیال یا رادیکال سیستکتومی

لیزر:لیزر در تومورهای مثانه با حداکثر 2.5 سانتی متر کاربرد دارد و مهم ترین نوع لیزر ND YAGاست.

شایع ترین عارضه لیزر پرفوراسیون ارگان های مجاور است.

ایمنوتراپی:

اتصال BCGبه فیبرونکتین داخل مثانه سبب تحریک ایمنی سلولی می شود.

BCG تراپی باید 2تا4 هفته بعد از TURانجام شود.

اثرات BCGبر تومور مثانه:

1)جهت درمان CIS

میزان اثر 84 درصد است.

2)جهت تومور باقی مانده

میزان اثر حدود 60 درصد است.

3)جهت کاهش عود تومور

میزان اثر 30درصد است

4)جهت کاهش پیشرفت تومور

نحوه تزریق:

شروع induction:

2تا 4 هفته بعد از TURBT

شروع :maintenance

بعد از اولین سیستوسکوپی نرمال یعنی 3 ماه بعد از TURBT

کموتراپی داخل مثانه ای:

کموتراپی داخل مثانه ای جهت کاهش عوارض نسبت به BCGانجام می شود و درمان ارجح در بیماران low risk می باشد.

میتومایسین سبب کاهش عود تومور مثانه می شود ولی روی پیشرفت کنسر اثر ندارد.

دوز میتومایسین 20تا80 میلی گرم هفتگی برای 6تا8 هفته است.

درمان تومور با گرید بالا:

بیماری که بعد از 6 هفته BCGتراپی تومور پایدار داشته باشد BCG failureاست.

که شامل سه نوع است

1)BCG refractory

عدم بهبودی یا بدتر شدن تومورکه باید سیستکتومی را مد نظر داشت

2)BCG resistance

عود یا باقی ماندن تومور با شدت و گرید پایین تر

می توان کورس دوم BCGرا تزریق کرد.

3)BCG relapse

عود بعد از اولین بهبودی

می توان کورس دوم BCGرا تزریق کرد.

CISمقاوم به دو کورس BCG80درصد شانس پیشرفت دارد وسیستکتومی درمان استاندارد است.

 

 

 

در ادامه دکترگرجی  رزیدنت ارولوژی مقاله ای با موضوع

• A prospective, randomized, placebo- controlled trial of on-Demand vs. nightly sildenafil citrate as assessed by Rigiscan and the international index of erectile function

ارایه داد 

• مقاله در مورد اثر مصرف سیلدنافیل شبانه ۵۰میلی گرم بر روی erectile function بیماران بعد از رادیکالپروستاتکتومی بود که در ۲۰۱۷ در امریکا انجام شد دو گروه ۳۷ نفره یک گروه سیلدنافیل شبانه یک گروه پلاسبو که درنهایت تفاوت معناداری در بهبود معیارهای دو گروه از نظر IIEF و rigiscan نداشت.

 

 

سپس دكترافسري مقاله ي ذيل راازAuaارائه داد:عنوان مقاله :

اکتیو سروایلنس در بیماران با کنسر پروستاتیک low risk در بیماران جوان (کمتر 60 سال)
نتیجه ;
هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه سنی کمتر و بیشتر از 60 سال در 
Biopsy progression survival
و
treatment free survival 
و
Metastasis free survival 
دیده نشد.

 

 

 

Abstract

Introduction

Although guidelines from the American Urological Association and European Association of Urology do not consider surgical treatment for premature ejaculation (PE), the use of selective dorsal neurectomy (SDN) has increased for many years in Asian countries.

Aim

To evaluate anatomic basis and clinical effect of SDN in patients with PE in mainland China.

Methods

All of the patients included in the study had redundant foreskin, and they were assigned to 2 groups: group 1, composed of 46 patients with redundant foreskin, and group 2, composed of 96 patients with redundant foreskin and PE. The patients in group 2 were further randomly classified into group 2a (n = 48) and group 2b (n = 48).

Main Outcome Measures

The number of dorsal penile nerve branches were compared among group 1, group 2a, and group 2b. Preoperative and postoperative intravaginal ejaculatory latency time (IELT), 5-item version of the International Index of Erectile Function, Premature Ejaculation Diagnostic Tool, and postoperative complications were compared between group 2a and group 2b.

Results

The patients in group 2 had a greater number of dorsal penile nerve branches of 1–2-mm–diameter, ≥2-mm–diameter, and total branches than group 1. The postoperative IELT of group 2a (257.7 ± 205.7 seconds) was longer than that of group 2b (49.3 ± 26.1 seconds). Group 2a had more ejaculation controllability and lower Premature Ejaculation Diagnostic Tool scores than group 2b after the surgery (P < .001). We did not observe permanent numbness in glans, wound infection, or hematoma in any patients.

Clinical Implication

SDN is an effective treatment for lifelong PE patients who had poor response to medicine or refused oral medication.

Strength & Limitations

This study has some strengths. First, the study made a comprehensive comparison based on both the numbers of dorsal penile nerve branches and the effect. Second, a randomized controlled trial design was used for the evaluation of SDN. It also possesses a limitation—we did not determine how many dorsal nerves should be selectively resected for each person to achieve optimal IELT prolongation.

Conclusion

The dorsal penile nerve branches of patients with lifelong PE are more and thicker than those without lifelong PE, and SDN is effective in improving lifelong PE by IELT prolongation and ejaculation controllability, with few postoperative complications.

Liu Q, Li S, Zhang Y, et al. Anatomic Basis and Clinical Effect of Selective Dorsal Neurectomy for Patients with Lifelong Premature Ejaculation: A Randomized Controlled Trial. J Sex Med 2019;16:522–530.

Key Words:

Premature EjaculationPenis Dorsal NerveNeurectomy

با وجود قرار نداشتن جراحی در گایدلاین‌های اروپایی و آمریکایی برای درمان Premature Ejaculation)PE)، درمان Selective Dorsal Neurectomy)SDN) در کشورهای آسیایی افزایش یافته است.

در این مقاله اساس آناتومی PE و اثربخشی SDN بررسی شده‌است. همه‌ی بیماران در این RCT دارای Redundant Foreskin و متقاضی ختنه بودند. و به دو گروه 1-فاقد PE و 2-دارای PE تقسیم شدند. بیماران گروه 2 خود به دو دسته‌ی A-که تحت جراحی ختنه و SDN قرار گرفتند و B-که فقط تحت جراحی ختنه قرار گرفتند، تقسیم شدند.

مقایسه‌ی بیماران گروه 1 و 2 نشان داد که تعداد شاخه‌های عصب پشتی پنیس، در گروه 2 به طور معناداری بیشتر است. همچنین مقایسه‌ی شاخص‌های Intravaginal Ejaculatory Latency Time (IELT) و Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) در گروه‌های A2 و B2 قبل و بعد از عمل جراحی نشان‌دهنده‌ی تغییرات معناداری در بهبود PE در گروه 2A می‌باشد. ضمن اینکه هیچ‌گونه شواهدی برای بی‌حسی گلنز، عفونت زخم، هماتوم و یا کاهش International Index of Erectile Function (IIEF5) مشاهده نشد.


در انتها دكترجعفري رزيدنت ارشداعمال جراحي هفته گذشته ..،راعنوان نمودند.

حاضرين درجلسه:استاددكترآقامير،استادگيتي نورد، ودكترضيافلوشيپ اندويورولوژي،جعفري،راكبي،تهراني  پور،غلامنژاد،افسري،گرجي رزيدنتهاي ارولوژي


كارآموزان:گلستاني،مهريزي،كرمي،مشايخي،اسفنديارپور

تهيه وتنظيم؛ دكترراكبي ودكترتهراني پوررزيدنت ارولوژي


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 01:02- 1401/7/5
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد