English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1397/07/16 : تاریخ مطلب کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقا میر با موضوع Etiology Diagnosis and management of the undescended Testis در تاریخ 16/7/1397 برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقا میر با موضوع 

Etiology Diagnosis and management of the undescended Testis

در تاریخ 1397/07/16برگزار شد

 

ابتدا دکتر راکبی دستیار اورولوژی مبحث 

Etiology Diagnosis and management of the undescended Testis

را ارائه داد

 

 

نزول بیضه فرآیندی است که در پایان 3 ماهه جنینی یا بلافاصله بعد از تولد تشکیل می‌گردد.

مهم‌ترین ساختار مرتبط به نزول بیضه گوبرناکولوم است. فاکتورهای ژنتیکی و محیطی مرتبط با نزول بیضه چندان شناخته‌شده نمی‌باشند.

کودکی به دنبال جراحی هرنی اینگوینال دچار کریپتورکیدیسم شده است. این حالت را secondary cryptorchidism گویند.

Retractile Testis در واقع بیضه‌های اسکروتال است که خارج از اسکروتوم قرار می‌گیرند ولی به کمک دست وارد اسکروتوم می‌شوند.

جزء SRY کروموزوم Y عامل تحریکی نمو بیضه می‌باشد.

 

Perinatal risk factor کریپتورکیدیسم :

1- پره‌ماچوریتی

2- LBW

3- Breech presentation

4- دیابت مادر

مهم‌ترین اختلال مرتبط Acquired cryptorchidism هیپوسپادیاس پروگزیمال است. در کودکان با Retractile Testis و شک به کریپتورکیدیسم ثانویه توصیه به معاینه دقیق سریال جهت تعیین محل واقعی بیضه می‌گردد.

مطالعات ژنتیک احتمال وراثتی بودن بیماری را مطرح نکرده‌اند. اما وراثت پلی ژنتیک و مولتی‌فاکتوریال است. در بعضی مطالعات مصرف الکل توسط مادر به عنوان عامل کریپتورکیدیسم مطرح است. در حال حاضر نقش عوامل شیمیایی محیطی برای کریپتورکیدیسم مطرح نمی‌باشد.

اختلال عملکردی در هیپوفیز و هورمون‌های گنادی منجر به کریپتورکیدیسم می‌گردد.

UDT می‌تواند با اختلاللات زیر همراه باشد:

1- نقص بیوسنتز آندروژن

2- androgen insensitivity

3- آژنزی leydig cell

4- کمبود گنادی‌تروپین‌ها

سندرم کلاین فلتر با UDT مرتبط است. بخصوص در حضور هیپوسپادیاس.

بیش از نیمی از بیماران کلاین فلتر قبل از بلوغ UDT دارند.سندرم داون (تریزومی 21) نیز با UDT مرتبط است.سندرم پرون‌بلی مشخصاٌ با UDTمرتبط است.

معاینه UDT در حالت Supine، upright cross-legged و standingصورت گیرد.

یک علامت اصلی در معاینه یکطرفه UDT به صورت Scrotal asymmetryمی‌باشد.75 تا 80 درصد موارد UDT قابل لمس می‌باشند.60 تا 70 درصد موارد UDT یکطرفه است و سمت راست غالب است.

در موارد UDT و هیپوسپادیاس چک کاریوتیپ و بررسی هورمونی جهت رد CAH و جلوگیری از salt wasting ضروری است.ختنه نیز باید با تأیید ژنتیکی پسر بودن به تعویق افتد.

شیوع همزمان هیپوسپادیاس و UDT حدود 12 تا 24 درصد است.هیپوسپادیاس پروگزیمال و UDT بررسی کروموزومی ضروری است.

46 درصد پسرها با آنورکیا anorchia، میکروپنیس دارند.

 

مناطق قرارگیری UDT

در موارد نرمال حدفاصل شکم و اسکروتوم است اما در موارد اکتوپیک:

1- اکثر موارد (SIP) anterior to rectus abdominus muscle

2- perirenal

3- perpubic

4- femoral

5- peripenile

6- perineal

7- contralateral scrotal position

یکی از مسائل مشکل افتراق UDT از Retractile بیضه است که با معاینه در پوزیشن‌های مختلف ویا معاینه زیر بیهوشی امکان پذیر است.

شایع‌ترین محل بیضه اکتوپیک Superficial inguinal (SIP) و قدام به عضله رکتوس است.

در مورد بیضه Nonpalpable علل زیر مطرح است:

1- abdominal یا (peeping) transinguinalحدود 25 تا 50 درصد است.

2- آتروفی کامل ( vanishing 15 تا 40 درصد) 

3- extra abdominal location

در موارد Nonpalpable UDT دو طرفه 95 درصد موارد بیضه‌ها شکمی است و موارد vanishing دو طرفه نادر است.

اگر حین لاپاراسکوپی انتها واز دفران یا شریان اسپرماتیک مشاهده نگردد از آنجایی که آنرژی واقعی نادر است بررسی نواحی پری وزیکال و رتروپریتوئن تا حد کلیه ضروری است.

وجود یک بیضه بزرگ و فقدان عناصر قابل لمس در اسکروتوم خالی از بیضه اینگوینال کننده vanishing است.اثبات بیضه vanishing با مشاهده blind ending vessels در شکم، کانال اینگوینال و اسکروتوم است. هیچ‌گونه مدالیته تصویربرداری برای تشخیص بیضه vanishing قابل اعتماد نیست.

 

در موارد anorchia و شک به Bilateral vanishing testes بررسی اندوکرین با بالا بودن سطح گنادوتروپین‌ها و یا عدم پاسخ به تحریک HCG مشخص می‌گردد.

از آنجایی که تست تحریکی HCG به خوبی استاندارد نشده و عوارض مطرح و عدم دقت کافی روش انتخابی anorchia نمی‌باشد و لذا لاپاراسکوپی و surgical abdominal exploration توصیه می‌گردد.

در صورت فقدان بافت بیضه‌ای در اوایل شیرخوارگی سطح FSH/LH بالا بوده و سطح FSH همواره بالای 2 IU/L می‌باشد.

در تشخیص anorchia سطح خیلی پایین یا غیر قابل ردیابی AMN و Inhibin B نیز مطرح‌کننده تشخیص است.

درموارد بیضه قابل لمس MRI و سونوگرافی مفید نبوده و در ارزیابی این بیماران توصیه نمی‌گردد میزان حساسیت و اختصاصیات سونوگرافی در ارزیابی palpable testes به ترتیب 45 و 78 درصد می‌باشد.

میزان حساسیت و اختصاصیت MRI در ارزیابی Nonpalpable testesحدود 65 و 100 درصد می‌باشد.

یک اندیکاسیون MRI در بررسی Ectopic abdominal testes است که لاپاراسکوپی قادر به تشخیص نبوده است.

به طور کلی imaging در موارد Nonpalpable testes اندیکاسیون ندارد و در نهایت نیاز به جراحی را رفع نمی‌کند.

روش ارجح در موارد فوق لاپاراسکوپی تشخیص و درمانی است.

مشاهده رینگ داخلی بسته و Blinding Spermatic artery و وازدفران مطرح‌کننده vanishing testis است.

در موارد vanishing testis یک طرفه نیاز به ارکیوپکسی اسکروتال سمت مقابل مورد کنتراورسی است.

 

 

 

crotal asymmetry in a boy with unilateral left

cryptorchidism

 

 

 

 

در ادامه مقاله ای با موضوع 

 

Spontaneous perirenal urinoma induced by NSAID-associated acute

interstitial nephritis

مقاله به موردی اشاره میکرد که فردی به دلیل دریافت NSAID (کتورالاک) دچار نفریت بینابینی و یورینوما شده است که با دریافت درمان conservative بهبود یافته است

سپس مقاله اي درخصوص ارزيابي آينده نگراختيارادراربه دنبال راديكال سيستكتومي بازودايورژن ادراري ارتوتوپيك وتاثيرpelvic floor physical therapyبه دنبال راديكال سيستكتومي توسط دكتر تهراني پور عنوان شد.متوسط زماني اولين اختياراداري درطي روز درگروهي كه pfptشده بدند نسبت به گروه بدون دريافت آن كوتاهتربود.ولي درخصوص اختيارادرار طي شب تفاوت ويژه اي وجودنداشت.

اختيارادراريدرطي ٦ماه بهبودميابدودرآنهايي كه pfptدريافت ميكننداختيارادرارطي روز درطول يك سال بازگشت سريعتري دارد.

سپس آقاي دكتررحيمي به اعمال جراحي انجام شده طي هفته گذشته راازجمله راديكال سيستكتومي pcnl,tul,turbtو...اشاره كرد.

حاضرين درجلسه:استاددكترآقامير،استادگيتي نورد،دكتر اسماعيلي ودكترضيافلوشيپ اندويورولوژي،دكتررحيمي،فتاحي،راكبي،تهرانيپور،غلامنژاد،افسري،گرجي

واينترن هومن احمدزاده وحسين عزيزي

تهيه وتنظيم:دكترراكبي،دكترتهراني پور


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 16:29- 1398/4/5
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد