English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1397/05/29 : تاریخ مطلب کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقا میر با موضوع Management of Abnormalities of the External Genitalia in Boys در تاریخ29/5/1397 برگزار شد

 

کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقا میر با موضوع

Management of Abnormalities of the External Genitalia in Boys

در تاریخ29/5/1397 برگزار شد

 

ابتدا دکتر راکبی دستیار اورولوژی ادامه مبحث

Management of Abnormalities of the External Genitalia in Boys

را ارائه داد

 

Aphalia:

- آنژزی پنیس به علت نقص نمو توبرکل ژنیتال است.

- کاربوتیپ همواره 46xy است و اغلب بیضه‌ها نزول کرده و اسکروتوم تشکیل شده است.

 

Diphallia:

به صورت کامل شامل 2 کورپوس کاورنزوم و مجرا یا ناقص می‌باشد.

 

Inconspicuous Penis:

یس در ظاهر کوچک ولی در حالت کشنده (Stretched) طول و قطر نرمال دارد.

 

Buried Penis

نام دیگر آن Hidden یا Concealed می‌باشد.

اغلب علت آن تجمع چربی در پوبیس (Fat Pad) می‌باشد.

 

Webbed Penis:

نوعی Penoscrotal Fusion است که می‌تواند Congenital یا اکتسابی باشد. در واقع اتصال پوست اسکروتوم به ورومانتروم پنیس است.

نوع اکتسابی به علت ختنه نامناسب و برداشتن زیاد پوست ناحیه ونترال پنیس ایجاد می‌گردد.

 

Micropenis:

پنیسی که کمتر از 5/2 Standard deviation نسبت به سایز متوسط در حالت کشیده باشد میکرو پنیس تلقی می‌گردد.

علل ژنتیکی مرتبط با میکرو پنیس:

1- کلاین فلتر (47xxy)

2- Xpolysomy Syndrome

3- تریزومی 8، 13، 18

4- deletion یا Translocation

 

Penile Curvature:

به 3 فرم Ventral، Dorsal، Lateral است.

3 فرم مادرزادی و اکتسابی به دنبال ختنه یا جراحی هیپوسپادیاس دارد.

تنها اندیکاسیون جراجی آن نیاز به سایر جراحی‌های همزمان و یا احتمال اختلال در سکس در آینده است. شایع‌ترین نوع Penile Curvature نوع ونترال است که در زمینه هیپوسپادیاس بوده و کوردی نامیده می‌شود.

نوع ایزوله Chordee با یا بدون Dorsal Hood of Prepuce می‌باشد و به علت نقص در پوست ونترال آلت است.

Ventral Curvature در پسرها بدون هیپوسپادیاس صرفاٌ با Degloving پنیس و اکسزیون بافت‌های فیبروس تا ناحیه فاشیای Buck همراه است و استفاده ازByar Flap ضروری است. در موارد شدیدتر اقدامات درمانی:

1- Nesbit Dorsal Exicision

2- Corporal Rotation

3- Simple Dorsal Plication

در موارد شدید کوردی مجرا کوتاه بوده و نیاز به ترمیم همزمان مجرا نیز می‌باشیم.

Lateral Penile Curvatune به علت افزایش رشد یا نقص رشد.

یکی از Corporal Bodyها می‌باشد البته اکسیزیون غیر قرینه پوست پنیس نیز می‌تواند باشد.

 

Penile Torsion: 

چرخش شفت پنیس خلاف عقربه‌های ساعت (اغلب چپ) می‌باشد.

اکثر موارد تورشن کمتر از 60 درجه می‌باشد.

در نوزاد با تورشن پنیس ختنه ممنوع است.

 

Congenital Urethral Fistula:

در این بیماران مجرا و مئاتوس نرمال است ولی یک فیستول UC در ناحیه کرونال یا ساب‌کرونال قرار دارد اغلب ایزوله است ولی می‌تواند با imperforate anus یا کوردی ونترلا همراه باشد.

تشخیص اغلب بعد از ختنه مشخص می‌گردد.

 

Urethral Duolication:

آنومالی نادر است حداکثر 200 گزارش دارد.

اکثر موارد دوپلیکاسیون در سطح ساژیتال است و دو مجرا در سطخ ونترال و دوسال وجود دارد. (% 94) مجرای اصلی ونترال است و حاوی ورومانتروم و اسفنکتر است و مجرای دورسال فرعی بوده و می‌تواند حاوی جریان ادرار باشد یا نباشد.

همراهی آنومالی Genitourinary، گوارشی و عضلانی مطرح شده است  و VUR  شایع است.

 

پریاپیسم:

- ارکشن بالای 4 ساعت بدون تحریک فیزیکی و سایکولوژی که عمدتاٌدردناک است.

3 فرم اصلی دارد:

1- Ischemic

2- Nonischemic

3- Stuttering

شایع‌ترین علت پریاپیسم Low Fliw یا ایسکمیک در کودکان فرم هموزیگوس SCA است. سایر علل:

1- لوکمی

2- سایر هموگلوبینوپاتی‌ها

3- بدخیمی موضعی

در بیماران SCA پریاپیسم حین خواب رخ می‌دهد.

 

در صورت بروز پریاپیسم ایسکمیک (Low Flow) در SCA درمان:

1- هیدراسیون

2- اکسیژناسیون

3- الکالیزاسیون

4- ضد درد

5- تعویض خون

6- شستشو و تزریق α-adrfnergic

در صورت عدم پاسخ به درمان دارویی قدم بعد Shunt است.

پریاپیسم High Flow به دنبال ترومای پرینه مثل Straddle injury است.

 

Penoscrotal Transposition (Engulfment):

٪75 موارد Complete یک آنومالی مثل آژنزی کلیه یا دیسپلازی کلیه دارند، لذا سونوگرافی و VCUG ضروری است.

 

Ectopic Scrotum:

قرارگیری یک همی‌اسکروتوم در کانال اینگوینال می‌باشد.

این آنومالی همراه با کریپتورکیدیسم، هرنی اینگوینال، اکستروفی مثانه است.

همی‌اسکروتوم اکتوپیک در 70 درصد موارد با آنومالی Upper Tract مثل آکلیوی، دیسپلازی کلیوی، حالب اکتوپیک همراه است.

ر بیمار با اسکروتوم Ectopic باید با سونوگرافی کلیوی بررسی گردد.

اسکروتوپلاستی و ارکیوپکسی در سن 6 تا 12 ماهگی توصیه می‌گردد

 

Scrotoschisis:

پارگی مارزادی اسکروتوم می‌گویند که در زمینه meconium hydrocele است.

 

هرنی و هیدروسل:

پروسس واژینالیس در ماه سوم جنینی تشکیل می‌گردد.

تعاریف مختلف برای تورم ناحیه اینگواسکرونال کودکان:

1- Indirect Inguinal Hernia

2- Communicating Hydrocele

3- Hydrocele of Spermatic Cord

4- Scrotal Hydrocele

5- Abdominoscrotal Hydrocele

*هرنی اینگوئینال و هیدروسل ارتباطی:

در نوزادان پره‌ماچور شایع‌تر است.ودر سمت راست 3 برابر شایع‌تر است.

ریسک فاکتورهای هرنی 2 طرفه اینگوئینال:

1- دختر

2- پره‌ماچور

3- سن کمتر از یک سال

4- شرح حال کریپتورکیدیسم

سن متوسط بروز هرنی 3 تا 4 سالگی است و 1/3 موارد زیر 6 ماهگی بروز می‌کند.

اکثر موارد هیدروسل در هنگام تولد و قبل از بلوغ از نوع Patent Processus Vaginalis است.

هیدروسل که در دوره شیرخوارگی بهبود می‌یابد عمدتاٌ از نوع غیر ارتباطی است.

هیدروسلی که حین و بعد از بلوغ بروز می‌کند عمدتاٌ غیر ارتباطی است.

Silk Sticking Sign مشخصه هرنی اینگوئینال است.

بعد از تشخیص هرنی‌اینگوئینال در اسرع وقت جراحی صورت گیرد.

در نوزاد پره‌ماچور با هرنی ترمیم هرنی قبل از ترخیص از بیمارستان باشد اما در موارد زیر به تأخیر می‌افتد:

1- (<1500g) VLBW

2- بیماری مادرزادی قلب

3- بیماری ریوی

4- Sepsis

5- بیماری متابولیک

- هیدروسل در شیرخواران تمایل به بهبود خودبه‌خود دارد اگر بعد از یک سالگی باقی بماند یا طی Observation پیشرفت کند اندیکاسیون جراحی دارد.

- هیدروسل کورد به ندرت بهبود خودبه‌خود دارد و بعد از یک سالگی توصیه به جراحی می‌گردد.

 

Acute Scrotum:

شروع حاد درد، تورم و تندرس داخل اسکروتو را گویند.

شایع‌ترین علل:

1- تورشن آپاندیس بیضه (40-60%)

2- تورشن اسپرماتیک کورد (20-30%)

3- اپیدیدیمیت (5-15%)

 

یافته‌های فیزیکی در تورشن:

1- تندرنس بیضه

2- محور غیر طبیعی بیضه

3- فقدان رقلکس کرماستریک

بیضه بالا قرار گرفته و با محور عرضی مشخصه تورشن است.

رفلکس کرماستریک بعد از 2 سالگی وجود دارد.

رفلکس کرماستریک در اکثر موارد تورشن کاهش یافته یا از بین می‌رود. ولی در 10 درصد می‌تواند باقی بماند

آزمایش U/A در بیمار مشکوک به تورشن جهت رد پیوری، باکتریوری یا هماچوری که نشانه عفونت و سنگ است به کار می‌رود.

حساسیت و اختصاصیت اسکن هسته‌ای در تشخیص تورشن  90 درصد است

سونوگرافی کالرداپلر CDUS نیز در بررسی به کار می‌رود.

حساسیت CDUS حدود 86٪ بوده و اختصاصیت 100 درصد دارد!

هرگاه قویاٌ شک به تورشن وجود داشت باید فوراٌ افدام به جراحی نمود.

 

Epididymitis :

از علل اسکروتوم حاد در کودکان است که می‌تواند عفونی یا غیرعفونی باشد.

شرح حال‌های مطرح‌کننده اپیدیدیمیت:

1- UTI

2- ترشح مجرا

3- فعالیت جنسی

4- CIC

5- Dysfunctional Voiding

6- آنومالی مجرا

7- آنومالی مجرای انزالی

در اپیدیدیمیت رفلکس کرماستریک intact است.

پیوری و باکتریوری در 20 تا 40 درصد بیماران رخ می‌دهد.

در سونوگرافی افزایش سایز اپیدیدیم و افزایش جریان خون مشاهده می‌گردد.

 

درمان Epididymitis:

1- استراحت

2- NSAID

3- Ice Pack

4- Scrotal Elevation

 

سایر علل اسکروتوم حاد:

1- Idiopathic Scrotal Edema

2- Henoch Schonlein Purpura

3- Cystic Dysplasia of the Testis

4- Testicular Rupture

 

 

 

 

 

در ادامه مقاله ای با موضوع

Microdenervation of the spermatic cord

 

for post-vasectomy pain syndrome.

ارایه داد که به بررسی نتیجه دنرویشن در کاهش درد بعد وازکتومی پرداخته است.

 

سپس دكترتهراني پور باادامه مبحث درمان SUI مداخلات درماني وميزان موفقيت هرروش رامطابق گايدلاين عنوان نمود.mid urethral synthetic sling,كه به روشهاي متعددازجمله رتروپوبيك ،ترانس اوبتراتور،single incision slingياadjustable sling types صورت ميپذيرد توضيح داده شد.اتولوگوس slingفاشياي پوبوواژيناليس(pvs)شرح داده شد.ودرنهايت burch colposuspensiob درمقايسه باسايرمداخلات عنوان گرديد.

ويديويي درارتباط باجراحي suiبه روش tvtوtotبه نمايش گذاشته شدواستاددكترآقاميرباعنوان نكات مهم به تكميل بحث پرداختند.

حاضرين درجلسه:استاد دكترآقامير،استاددكترگيتي نورد

جناب آقاي دكتراسماعيلي ورزيدنتهاي ارولوژي دكتررحيمي ،جعفري،فتاحي،راكبي وتهراني پور

كارورز خانم دكترميناسهرابي و كارآموزان عظيمي طباطبايي، شفقت ،مايلي ،هاشمي ،راننده.

 

 


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 03:12- 1401/9/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد