English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1397/05/22 : تاریخ مطلب کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقا میر با موضوع Management of Abnormalities of the External Genitalia in Boys در تاریخ 22/5/1397 برگزار شد

 

 

 

کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضور استاد دکتر آقا میر با موضوع

Management of Abnormalities of the External Genitalia in Boys

در تاریخ 22/5/1397 برگزار شد

 

ابتدا دکتر راکبی دستیار اورولوژی مبحث

Management of Abnormalities of the External Genitalia in Boys

را ارائه داد

قبل از هفته 9 جنینی نمای ژنیتالیای خارجی در هر دو جنس مشابه است و تغییر به سمت ژنیتالیای مردانه در جنین در هفته 9 تا 13 رخ می‌دهد.

که به واسطه تولید DHT می‌باشد.

1- Genital Tubercle Glans Penis

2- Genital Folds Penile Shaft

3- Genital Swelling Scrotum

 

 

 

فیموزیس و پارافیموزیس:

فیموزیس فیزیولوژیک به طور طبیعی در نوزاد مشاهده می‌شود و با رشد کودک و به واسطه ترشح Smemga و ارکشن متناوب 90٪ تا 3 سالگی از بین می‌رود.اما فیموزیس ثانوی به علت Forcefull Retraction, BXO می‌باشد.

عوارض احتمالی در کودکان ختنه نشده پارافیموزیس، UTI و کانسر است.

پارافیموزیس گیر آفتادن پره‌پوس پشت گلنس می‌باشد که در صورت عدم درمان خطر گانگرن دارد

ختنه Circumcision

ختنه الکتیو در نوزادان مورد کنتراورسی است.

نکته: موارد زیر ختنه نوزادی توصیه نمی‌گردد:

1- هیپوسپادیاس

2- Curvature

3- Dorsal Hood Deformity

4- Buried Penis

5- Webbed Penis

6- هیروسل و هرنی بزرگ

7- کوآگلوپاتی

 

اثرات مفید ختنه:

1- پیشگیری از کانسر آلت

2- کاهش STD و HIV

3- UTI کاهش

4- کاهش فیموزیس

5- کاهش بالانیت

علایم تنگی مئاتوس:

1- انحراف جریان ادرار Web (Meatal Baffle)

2- Narrov High Velocity Stream

3- درد آلت در شروع ادرار کردن

 

استاد دکتر آقا میر توضیحات کاملی در مورد روشهای ختنه و نتایج و عوارض آن ارایه دادند و همچنین روشهای پیشگیری از بروز این عوارض را قرمودند

 

در ادامه مقاله ای با موضوع

Inhibition of sperm motility in male macaques with EP055, a potential non-hormonal male contraceptive

ارایه شد که به بررسی روش دارویی غیر هورمونی در پیشگیری از باروری در مردان می پردازد که بر روی پروتیین EPPIN  موثر است.

 

سپس دكترتهراني پور مبحث بي اختياري استرسي درزنان راطبق گايدلاين ٢٠١٧auaمورد بحث قراردادند.اهميت شرح حال بيمار،اثبات وجود بي اختياري دربالين،و ارزيابي pvrوانجامu/aدرتصميم گيري درمان مداخله اي عنوان شد.

لزوم انجام ارزيابي هاي بيشترشامل ابدومينوپلويك اگزم،ارزيابيurethral mobility،بررسي pop،استرس تست درحالت ايستاده وخوابيده بامثانه پر،ارزيابي واژن ازلحاظ آتروفي واستروژنيزيشن و معاينات نورولوژيك

دربيماراني كه توانايي اثبات suiدرآنهاوجودنداردويا اختلالات شناخته شده يامشكوك نورولوژيك lower urinary tractدارند ويا هماچوري ياپيوري توجيه نشده در u/aدارندويا بي اختياري mixedباurgencyغالب وpvrدرحال بالا رفتن دربالين دارند ،نيزبيماران باpopگريدبالاكه وجودsuiپس از ريداكشن popاثبات نشود،وجود اختلال significantدرvoiding،همچنين عدم موفقيت جراحيهاي قبلي بي اختياري ويا افتادگي لگن وهمراهي باoab،بايدصورت پذيرد.

انواع جراحيها مطرح شدوانديكاسيونهاي برخي مداخلات عنوان گرديد.

سپس دكتر رحيمي رزيدنت ارشد خلاصه اي ازاعمال جراحي انجام شده شامل:راديكال پروستاتكتومي٢بيمار،آناتروفيك نفروليتوتومي وجراحي بازپروستاتكتومي،واريكوسلكتومي ولاپاروسكوپيك يورتروليتوتومي هريك در يك بيمار،٩مورد سيستوسكوپي و نيز ٩موردurs،و٤موردtulو٣موردpcnl عنوان شد.

حاضرين در جلسه:استاددكترآقامير ،آقاي دكتراسماعيلي فلوشيپ اندويورولوژي

رزيدنتها دكتررحيمي ،جعفري،فتاحي،راكبي،تهراني پور

اينترن ميناسهرابي

استاجرها:اميرعلي عظيمي،فاطمه سادات طباطبايي،مليكا شفقت،مهسامايلي،عليرضاهاشمي،خشايارراننده

تهيه و تنظيم؛دكتر راكبي وتهراني پور

 

 


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 03:09- 1401/9/6
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد