English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1397/04/11 : تاریخ مطلب کنفرانس هفتگی اورولوژی با موضوع ادامه مبحث هماچوری در تاریخ 11/4/1397 برگزار شد.

کنفرانس هفتگی اورولوژی با حضورجناب استاد دکتر آقا میر, استاد خانم دکتر گیتی نورد, آقایان دکتر اسماعیلی .دکتررحیمی.دکترجعفری.دکترفتاحی.دکتر راکبی .دکترتهرانی پور دستیاران ارولوژی. و اینترن ارولوژی خانم دکترشهرباف , وباحضور استاژرها ی میزراه یک خانمها وآقایان سیاوش,حبیبی,توکلی,مهاجرانی,خدابخش,طلایی,صدر,حیدری,حدیقی,امانویل .

 با موضوع ادامه مبحث هماچوری در تاریخ 11/4/1397 برگزار شد.

ابتدا دکتر راکبی دستیار اورولوژی ادامه مبحث هماچوری با موضوع Gross hematuriaو Hemorrhagic cystitis را ارائه داد.خلاصه مطلب ارایه شده دراین خصوص بدین شرح است:

Gross hematuria                                                                                      

در برخورد با هماچوری گراس باید ابتدا به علایم حیاتی بیمار توجه داشت و پس از اطمینان از ثبات همودینامیک معادل الگوریتم هماچوری میکروسکوپیک عمل کرد. ودر هر بار تکرار هماچوری باید بررسی به صورت کامل انجام شود

در این زمینه استاد دکتر آقا میر نیز موارد مهمی را ارایه دادند و در زمینه تغیرات الگوریتم نسبت به گذشته صحبت فرمودند

Hemorrhagic cystitis:

درمان و کنترل سیستیت هموراژیک با توجه به علت ایجادکننده آن و شرایط ایجاد شده انجام می‌شود

یکی از این علل، عفونت باکتریایی است که با درمان مناسب بهبود خواهد یافت

درمان و کنترل سیستیت هموراژیک با توجه به علت ایجادکننده آن و شرایط ایجاد شده انجام می‌شود.

رادیوتراپی بدخیمی‌های لگنی تقریباً در 5٪ بیماران پس از رادیوتراپی لگنی با شروع بین 6 هفتهتا 10 سال بعد از درمان ممکن است رخ دهد.

درمان ساپورتیو به صورت تعبیه سوند و شستشوی مثانه برای بیماران انجام میشود و در صورت ادامه هماچوری با درمان کانسرواتیو تزریق مواد مختلف جهت کنترل هماچوری توصیه می شود:

Alum (آلومینیوم آمونیاک سولفات یا آلومینیوم پتاسیم سولفات) در آب استریل حل می‌شود 50 گرم آلوم در یک کیسه 5 لیتری آب استریل (محلول 1٪ آلوم) و سپس با سرعت ml/hr 300-200 جهت شستشوی مثانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پروستاگلاندین‌ها (PGF-α2) میزان پاسخ‌دهی 50٪ تا 60٪ گزارش شده است.

آمینوکاپروئیک اسید به عنوان شستشوی دائم مثانه با 200 میلی گرم آمینوکاپروئیک اسید در یک لیتر نرمال سالین و تداوم شستشو 24 ساعت پس از برطرف شدن هماچوری توصیه شده است. از بین رفتن علائم در بیش از 92٪ بیماران گزارش شده است

در مواقع عودکننده یا refractory سیستیت هموراژیک می‌توان از تزریق داخل مثانه‌ای فرمالین که یک محلول فرم آلدهید است و سبب رسوب پروتئین‌های سلولی شده و در نتیجه مویرگ‌ها بسته خواهند شد.

کنترل خونریزی توسط فرمالین در 80٪ تا 90٪ بیماران گزارش شده است.

 

گزینه درمانی دیگر برای بیمارانی که دچار سیستیت هموراژیک راجعه شده‌اند خصوصاً بیمارانی‌که دچار سیستیت هموراژیک در نتیجه رادیاسیون‌تراپی یا سیکلوفسفاماید شده‌اند درمان با اکسیژن هایژرباریک (HBO2) می‌باشد. میزان پاسخ به HBO2 80٪ تا 90٪ گزارش شده است و تا 5/2 سال اثرات آن پس از انجام درمان باقی مانده است.

برای بیمارانی که از نظر بالینی پایدار نیستند مثل بیمارانی که خونریزی غیر قابل توقف ادامه‌دار دارند آنژیوآمبولیزاسیون شریان ایلیاک داخلی درمان بالقوه مرحله بعد خواهد بود.

در صورت عدم پاسخ به موارد فوق ممکن است تعبیه نفروستومی دو طرفه موثر باشد هدف از انجام اقدامات- کاهش تماس مثانه خونریزی‌دهنده با یورکیناز است که در این زمینه استاد به تجربه موفق اشاره فرمودند.

در ادامه مقاله ای با موضوع مقایسه transprineal biopsy  جهت تشخیص کانسر پروستات درمقایسه با TRUSBX در بیماران با سابقه بیوپسی ترانس رکتال منفی ارایه شد که بر اساس این مقاله بیوپسی transprineal توانایی تشخیص بالاتری در تشخیص کانسر پروستات دارد.

در مرحله بعد نگاهی به هماچوری  و اپروچ به هماچوری میکروسکوپیک بدون علامت براساس گاید لاین AUA توسط دکترتهرانی پور دستیار اورولوژی عنوان شد.که به طور خلاصه ازدیدکاه تمامی گایدلاین های حال حاضر AMHدرغیاب اتیولوژی بالقوه خوش خیم راباسیستوسکوپی وتصویربرداری مجاری ادراری فوقانی توصیه کرده اند.درارزیابی اولیه تخمین عملکرد کلیه باید مدنظرباشد. اشاره استاددکتر آقامیر درخصوص توجه خاص به هماچوری grossهمراه لخته ازنکات مهم جلسه بود.واینکه در تجربه بررسیهای آندوسکوپی بهتراز imagingبه تنهایی میباشد.سیستوسکوپی دربیماران بالای 35 سال توصیه میشودودربیماران جوانتراختیاریست. ولی درتمام بیماران با RFبدخیمی مجاری ادراری از جمله علایم تحریکی ادراری,استفاده یاسابقه مصرف تنباکووموهجهه بامواد شیمیایی توصیه میشود.استاددکترآقامیر در خصوص اینکه در experience به دنبال بررسی سیستوسکوپی هرهماچوری وسایتولوژی مثبت به imagingتنهابعداز آن اکتفانشود.

ارزیابی اولیه AMHباید شامل ارزیابی رادیولوژیک باشد.(CTیوروگرافی باوبدون کنتراست CHOIC است)

دربیماران باهماچوری دایم به دنبال بررسی منفی یا آنهایی کهRFکارسینوم insituدارند سایتولوژی مفیداست.برای AMHمداوم بعداز workupارولوژی منفی,باید U\Aسالانه انجام شود.برایAMHاخیریادایمی بعدازارزیابی منفی تکرار ارزیابی در طی 3تا5 سال بایدمدنظرباشد.

درادامه دکتررحیمی رزیدنت ارشد میزراه خلاصه ای از کلیه اعمال جراحی انجام شده درمیزراه یک راعنوان کردندکه شامل موارد ذیل میباشد:

آناتروفیک نفرولیتوتومی یک مورد,پیلولیتوتومی یک مورد,جراحی باز پروستاتکتومی دومورد,واریکوسلکتومی دومورد,لاپاروسکوپیک هرنیورافی یک مورد,هرنیورافی یک مورد, لاپاروسکوپی تشخیصی UDT دومورد,

TURBTدومورد, TUL7مورد, سیستوسکوپی7مورد, PCNL 3مورد.

ودرمرحله پایانی کلاس استادسرکارخانم دکتر گیتی نورد جلسه دوم EBM(پزشکی مبتنی برشواهد)رابه بحث گذاشتند که دراین بین مطالب مهمی ازجانب استادجناب آقای دکترآقامیربه تحلیل گذاشته شد.دراین گفتگو انواع تفکردرغالب واقع گرایانه دربرابر تجربه گرایانه عنوان شد.(استدلال براساس اصول وقضایادربرابراستدلال براساس پاتوفیزیولوژی)واینکه باید بین پزشکی مبتنی برمراجع وشواهد افتراق قایل بود.که دردومی مراجع قابل استناد به عنوان منبع مراجعه اهمیت دارد.

RCTهاقویترین منبع کسب اطلاعات هستند.

اولین تصمیم گیری براساس شواهد رادر پزشکی محمدبن زکریای رازی درسال234-304هجری شمسی وبعدازآن حدود 900سال قبل حکیم ابن سینا مطرح کرده اند.

دراین جلسه متا آنالیزها که شامل جمعبندی نتایج RCTها میباشد موردبحث قرارگرفت.واینکه عنوان شد حتی متاآنالیزها نیز به علت تاخیر نسبت به زمان برای کمک به بیماران در طول مدت اثبات وبه کارگیری سودمندنیستند.

 

گردآوری وتنظیم : دکتر الهام تهرانی پور,دکترمهدی راکبی دستیاران ارولوژی

 


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 15:41- 1402/7/1
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد